Aký stroj do môjho skladu?

Manipulačná technika je pre mnohých podnikateľov veľkou neznámou. Najvyšší šéf predsa patrí do kancelárie, nie do montérok, no nie? Niekto si možno povie, že nejaký sklad ho ani nemusí zaujímať. K veľkej väčšine manipulácií s tovarom, a teda aj k jeho poškodeniam a strate, ale dochádza práve v skladových priestoroch. Najmä vtedy, ak rozbiehate sklad a do toho, ako ho zariadiť a ako v ňom narábať s tovarom, sa ešte veľmi nevyznáte, by ste mali skladové technológie poriadne naštudovať a určite by ste za každých okolností mali mať predstavu o tom, čo sa vo vašom sklade deje a s akým náradím tam vaši zamestnanci pracujú.

shutterstock_98143817

Delenie manipulačnej techniky

V rámci manipulačnej techniky v skladových priestoroch môžeme hovoriť o zariadeniach polohovacíchprepravných. Prepravné prístroje určené na manipuláciu tovarov možno rozdeliť podľa toho, po akej trase či v akom priestore vám pomáhajú tovar presúvať a to na:

 • Prístroje, ktoré presúvajú materiál v jednom teréne (dnu) na jednej nemennej trase (napr. zdvíhacie prístroje, hevery – hrebeňové zdviháky, kladkostroje)
 • Prístroje, ktoré presúvajú materiál po rôznych trasách a to:
  • stále v rámci jedného terénu (napr. nízkozdvižný vozík, policový vozík alebo rudla)
  • po rôznych terénoch (napr. vysokozdvižný vozík)

Ďalej môžeme tiež hovoriť o zariadeniach polohovacích, teda takých, ktoré váš tovar dostanú do správnej polohy. Nazývame ich aj polohovače. Materiál nepresúvajú, ale na tom istom mieste jeho polohu upravia tak, aby sa vhodne skladoval, alebo bol v istej polohe pripravený na ďalšie použitie. Používajú sa najmä pri veľkých tovaroch, je to z logických dôvodov – pri menších rozmeroch je tovar ľahšie manipulovateľný človekom a zdvíhaciu plošinu vám netreba. Ak plánujete v sklade využívať palety a paletové systémy, jednoznačne siahnete po „paleťáku“ alebo paletovom vozíku.

Pri polohovacích a prepravných zariadeniach máte tiež zvyčajne na výber medzi elektrickýmručným prevedením daného stroja. Napríklad vozík môže byť vedený ručne alebo pomocou elektriky. Pri výbere sa treba rozhodnúť podľa hmotnosti tovarov, ktoré budete prenášať a ktoré budú manipulované. Ručne vedené stroje sú vhodné len pri ľahších a stredne ťažších záťažiach. Pri ťažšom náklade by boli buď celkom zbytočné, alebo by práca s nimi trvala neprimerane dlho.

Ďalšie tipy pre techniku vo vašom sklade

 • Nebojte sa moderných technológií. Vykašlite sa na papiere a perá, sklad riaďte pomocou moderných softvérových riešení. Minimalizujete ľudské zlyhanie a budete pôsobiť profesionálne, organizáciu skladu tiež výrazne zefektívnite.
 • Vopred premyslite trasy, po ktorých budú vaše skladové vozíky jazdiť, a uvoľnite ich. Ubezpečte sa, že tieto trasy sú bezpečné a čo najkratšie. Často manipulovaný tovar umiestnite dopredu, tovar, ktorý skladujete dlhodobo, môžete odložiť i hlbšie v sklade.
 • Zabezpečte, aby každý z pracovníkov bol vyškolený ohľadom bezpečnosti pri práci a špecificky i na narábanie s technikou, ktorú máte v sklade. Predpisy zbytočne neobchádzajte, opatrnosti nikdy nie je priveľa.
 • Vo väčšom sklade nezabudnite pre zamestnancov zabezpečiť rebríky a lešenia. Vyškoľte zamestnancov, aby vedeli, ktorý rebrík sa hodí na akú činnosť. Nezabúdajte, že pri narábaní s tovarom dochádza k zraneniam najčastejšie.
 • Dajte zamestnancom pocítiť, že sú zodpovední za isté zariadenia a/alebo súčasti skladu. Po zaučení by mali byť pravidelne kontrolovaní, či dodržiavajú vaše základné pravidlá a zlozvyky by mali byť čo najrýchlejšie odstraňované.
 • Pomocou vysokozdvižných vozíkov sa pokúste do maximálnej možnej miery využiť vertikálne priestory – stavajte do výšky, ale vždy myslite na bezpečnosť.

Bude Vás zaujímať:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *